HR & Personal

Inom "HR & Personal" erbjuder vi en omfattande samling av onlineutbildningar, speciellt utformade för att stärka HR-professionellas kompetenser och effektivisera personalhanteringen. Vårt mål är att tillhandahålla utbildningar som inte bara breddar kunskapen inom HR-området utan också sprider moderna strategier och verktyg för att främja en positiv arbetsplatskultur och öka medarbetarengagemanget.

På YOHRS inser vi att HR-rollen ständigt utvecklas, med nya utmaningar och möjligheter som uppkommer i takt med förändringar i arbetslivet och samhällsnormer. Våra kurser är därför anpassade för att möta dessa behov, genom att erbjuda insikter och färdigheter inom områden som medarbetarutveckling, prestationshantering, och arbetsrättslig kompetens. Oavsett om det handlar om att bygga starka team, navigera i komplexiteten i mångfald och inkludering, eller implementera effektiva HR-teknologier, är våra utbildningar designade för att ge HR-professionella de verktyg de behöver för att framgångsrikt stödja och utveckla organisationens personal.

Vår kompetensplattform erbjuder den flexibilitet som krävs för att HR-professionella ska kunna engagera sig i livslångt lärande, med kurser som är tillgängliga var och när som helst för att passa in i en hektisk arbetsdag. Detta säkerställer att varje kurs inte bara är en investering i personlig utveckling utan också en strategisk resurs för att förbättra organisationens övergripande prestanda och arbetsmiljö.

Att investera i HR och personalutveckling är att investera i hela organisationens framtid. Genom våra kurser inom "HR & Personal" får deltagarna tillgång till banbrytande HR-strategier och bästa praxis som kan transformera personalhanteringen och skapa en mer engagerande och stödjande arbetsplats. Dessa färdigheter är avgörande för att attrahera, behålla och utveckla talanger, samt för att bygga en anpassningsbar organisation i en ständigt föränderlig värld.

Utforska vårt fullständiga utbud inom "HR & Personal" och starta er resa mot en mer innovativ och effektiv HR-funktion med YOHRS.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av våra utbildningar eller vill veta mer om vår kompetensplattform? Vi hjälper dig med allt från implementering, support och uppföljning.
PROVA KOSTNADSFRITT

Exempel på utbildningar

How to Master Hiring: Pick the right candidate every time

Did you know that the average cost to hire a new employee is more than $4,000? And if that wasn’t enough, consider this: It takes an average of 27 working days to hire a new employee (an all time high!) The best candidates for a job are off the market within 10 days. 60% of candidates will quit an application because it takes too long. 64% of applicants will share a negative application experience with friends and family, and 27% will go as far as actively discouraging others from applying to the company.

Recruiting & Talent Sourcing: Find Top Talent As A Recruiter

Talent sourcing is part of the larger talent acquisition process. The main goal is to attract excellent professionals. However, you must first source and identify who you want to target. Sourcing talent can be a long and inefficient task if you don't know where to search, how to search, and how to engage with the talent that you find.

HR & People Data and Analytics Fundamentals

If you're interested in getting a better understanding of what HR (Human Resource) or People data is, how it can by analyzed, and used, and how it can help you drive impact, then this course is for you. I designed this course specifically for individuals just getting started on a Human Resources or People team, or for individuals who are interested in learning the basics of HR or People data and analytics. No prior HR experience is necessary, but basic knowledge of Google Sheets or Excel will be very helpful.

Start & Grow Your Staffing & Recruiting Business in 2023

Get ready to make $40,000 or more per month from Staffing & Recruitment. You can turn your interests into a side hustle or niche Human Resources lifestyle recruiting business.

Comprehensive Preparation Course for the PHR Exam by HRCI

Are you ready to elevate your HR expertise and stand out in the competitive field of human resources? The prestigious PHR Certification by HRCI is your key to accelerating your career and unlocking limitless earning potential. By investing in this certification, you're investing in a brighter future where you rise above the competition.

Ultimate HR Generalist: Ace Human Resource Management

Are you looking for a single course with the most comprehensive HRM topics coverage (from beginner to Advanced level, including most trending topics? (Updated in January 2024)